top of page
Screenshot 2022-01-09 at 12-43-50 listening to SILENCE - Google Search_edited.png
Satsang Recordings

Online Satsang with Satya- Listen and reconnect to your natural being.

Satsang 4 Dec 2019Satya
00:00 / 1:17:35
Satsang 3 Dec 2019Satya
00:00 / 1:10:40
Satsang 10 OctoberSatya
00:00 / 1:19:45
Satsang 9 OctoberSatya
00:00 / 1:18:19
Satsang 8 October 2019Satya
00:00 / 1:19:33
Satsang 3 October 2019Satya
00:00 / 1:14:06
Satsang 2 October 2019Satya
00:00 / 1:15:42
Satsang 1 October 2019Satya
00:00 / 1:19:32
Satsang 29 August 2019Satya
00:00 / 1:15:59
Satsang 28 August 2019Satya
00:00 / 1:19:34
Satsang 27 August 2019Satya
00:00 / 1:24:29
Satsang 22 August 2019Satya
00:00 / 1:04:15
Satsang 21 August 2019Satya
00:00 / 1:25:19
Satsang 20 August 2019Satya
00:00 / 1:14:52
Satsang 15 August 2019Satya
00:00 / 1:11:50
Satsang 14 August 2019Satya
00:00 / 1:13:56
Satsang 13 August 2019Satya
00:00 / 1:19:26
Satsang 31st May 2019Satya
00:00 / 39:55
Satsang 30 May 2019Satya
00:00 / 38:43
Satsang 28 May 2019Satya
00:00 / 38:16
Satsang 23 May 2019Satya
00:00 / 40:08
Satsang 22 May 2019Satya
00:00 / 39:37
Satsang 28 October 2017 Satya
00:00 / 27:34
Satsang 21 May 2019Satya
00:00 / 48:14
bottom of page